Serwis 4COM

  • linia InsERT nexo
  • linia InsERT GT
  • Subiekt nexo
  • Rewizor nexo
  • Rachmistrz nexo
  • Gestor GT
  • Gratyfikant GT
  • Jak przejść na nexo

Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych jest punktem wyjścia do przeprowadzenia optymalizacji działań w firmie na różnych jej szczeblach. Pozwala na skonfrontowanie teorii, wyobrażeń oraz rzeczywistych praktyk – tylko w ten sposób można znaleźć braki i słabe punkty, a następnie przystąpić do planowania naprawy.

Żeby przedsiębiorstwo dobrze działało, należy poznać dogłębnie wszystkie procesy, warto także mieć możliwość sprawdzenia jak przyjęte procedury działają w realiach pracy i podejmowania decyzji biznesowych. Tylko dokładne sprecyzowanie potrzeb i procesów zagwarantuje, że firma będzie działać jak należy - niezależnie czy pracuje na kartce papieru czy w zaawansowanym systemie ERP.

W 4COM do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, badamy procesy pod kątem specyfiki danej branży. Jesteśmy grupą specjalistów z dziedziny IT, ale także w zakresie finansów i księgowości, human rescources, marketingu, prawa, public relations i wielu innych. Pomagamy firmom w zidentyfikowaniu wąskich gardeł i pętli decyzyjnych, dzięki czemu proces podejmowania strategicznych ustaleń przebiega sprawniej i skuteczniej. Dokładnie precyzujemy potrzeby pod kątem oprogramowania oraz ewentualnych dodatków, które pomogą w jego wdrożeniu.

Oferujemy kompleksową obsługę, tak aby żaden aspekt nie został pozostawiony przypadkowi czy domysłom. Nie ograniczamy się do stanu obecnego firmy – sprawiamy też, że nasi klienci mogą bez obaw patrzeć w przyszłość.

Analiza Procesów Biznesowych