Serwis 4COM

 • linia InsERT nexo
 • linia InsERT GT
 • Subiekt nexo
 • Rewizor nexo
 • Rachmistrz nexo
 • Gestor GT
 • Gratyfikant GT
 • Jak przejść na nexo

Gestor nexo PRO

Gestor nexo PRO

Rozbudowany i elastyczny system zarządzania relacjami z klientami

Cena: 899,00 zł netto (wersja na jedno stanowisko), 1 349,00 zł netto (wersja na 3 stanowiska)

Opis

Gestor nexo PRO jest programem wspomagającym budowanie relacji z klientami. Jeszcze lepsza i efektywniejsza praca jest możliwa dzięki automatyzacji wielu czynności.

Gestor nexo PRO to system umożliwiający m.in: przechowywanie szczegółowych informacji o klientach, ewidencjonowanie kontaktów z klientami, wspomaganie procesu ofertowania oraz usprawnienie komunikaji e-mailowej przy pomocy modułu Wiadomości. Dzięki swoim rozbudowanym możliwościom wspomaga i usprawnia pracę wewnątrz firmy – zezwala na tworzenie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu, umożliwia sprawdzenie poziomu wykonanych zadań oraz wspiera rezerwację zasobów firmowych.

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – posiada wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym łatwiej dostosujemy program do indywidualnych potrzeb firmy (dodawanie indywidualnych rozwiązań, rozbudowane pola własne, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruków itp.).

Gestor nexo PRO jest programem z linii InsERT nexo i dzięki integracji z systemem sprzedaży pozwala na m.in. korzystanie ze wspólnej bazy danych oraz prost przekształcanie ofert w dokumenty handlowe.

gestor nexo

 

Podstawowe funkcje Gestora nexo PRO:

 • archiwizacja i intuicyjne wyszukiwanie informacji na temat klientów;
 • ewidencjonowanie wszystkich działań powiązanych z klientem (np. dokumenty handlowe, oferty, działania);
 • możliwość tworzenia zestawów klientów;
 • rozbudowane możliwości tworzenia ofert lub też ich zbiorczego generowania;
 • dzięki integracji z Subiektem nexo istnieje możliwość przekształcania ofert dokumenty sprzedaży;
 • możliwość tworzenia ofert w wielu walutach;
 • funkcja tworzenia i wykorzystywania promocji;
 • planowanie działań powiązanych z procesami sprzedaży oraz wewnętrzną organizacją pracy (np. zadania, telefony, spotkania, itp.);
 • automatyczne przypomnienia o zadaniach do wykonania oraz możliwość rejestrowania czasu ich wykonywania;
 • planowanie powtarzalnych akcji automatycznych;
 • możliość dodawania komentarzy do działań oraz procesów ofertowych;
 • zarządzanie dostępnością zasobów firmowych (rezerwacje);
 • wbudowany kalendarz z możliwością wyświetlania w widoku dziennym, tygodniowym, dni roboczych i miesięcznym;
 • wbudowany klient poczty elektronicznej z obsługą protokołu IMAP;
 • możliwość tworzenia szablonów z elementami autotekstu - funkcja szczególnie przydatna przy zbiorczym wysyłaniu maili;
 • sprawdzanie pisowni w treści maila, tworzenie reguł wiadomości oraz inne przydatne funkcje do obsługi poczty;
 • rozbudowany system raportów poszerzony o możliwość przetwarzania wyników;
 • możliwość załączania różnego rodzaju zewnętrznych dokumentów;
 • oznaczanie obiektów flagami;

Dodatkowe funkcje dostępne w wersji PRO:

 • możliwość tworzenia własnych rozwiązań dzięki wbudowanej Sferze dla Gestora;
 • oferty wielowariantowe;
 • możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (tzw. punkty rozszerzania - np. własne akcje automatyczne);
 • rozbudowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
 • własne wzorce wydruków;
 • możliwość definiowania własnych raportów;
 • flagi własne dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługa zamienników asortymentu;
 • biblioteka dokumentów (powyżej 1000 dokumentów).

 

Szczegółowy opis

Klienci

 • Kartoteka klientów współdzielona z pozozostałymi programami z linii nexo.
 • Możliwość podziału klientów na standardowych i potencjalnych.
 • Rozróżnienie klientów na osoby fizyczne i firmy oraz możliwość przekształcania formy prawnej w obie strony.
 • Mechanizm ostrzegawczy informujący o dublowaniu klientów (unikalny numer NIP).
 • Możliośćoznaczenia struktur firmy (oddziały i centrala).
 • Możliwość dopisywania pracowników klienta z uwzględnieniem oznaczenia, że jest on przedstawicielem również innych firm.
 • Możliość dopisywania wielu adresów - dostawy, korespondencyjnych.
 • Opiekun klienta - możliwość przypisania jednego lub wielu do danego klienta, organizowanie zastępstw opiekunów.
 • Możliwość zapisywania dat urodzin oraz imienin klientów (oraz innych dat jubileuszowych).
 • Ustawianie preferowanego sposobu oraz terminów kontaktów z klientem.
 • Ustalanie konkretnego adresu mailowego do ofert.
 • Ewidencjonowanie zgód administracyjnych i marketingowych klienta.
 • Możliwość zapisywania zainteresowań klientów.
 • Indywidualne wzorce wydruków  możliwe do zdefiniowania dla każdego typu dokumentu.
 • Definiowanie szablonów klientów.
 • Możliwość przypisania indywidualnego cennika.

Działania

 • Planowanie działań z możliwością ustalenia czynności cyklicznych (np. telefony, spotkania, zadania, maile itp).
 • Delegowanie zadań dla wielu pracowników z możliwością wymiany informacji za pomocą komentarzy.
 • Możliwość powiązania działań z klientami oraz oznaczania statusu danego działania per klient.
 • Automatyczna rejestracja czasu wykonania działań.
 • Automatyzacja wykonywanych działań.
 • Rezerwacja zasobów firmy.
 • Procentowe oznaczenie stopnia realizacji działań.
 • Powiązanie działań z innymi obiektami w programie (np. szanse sprzedaży, klienci, maile, zadania, itp.).
 • Szybkie wprowadzanie informacji na podstawie szablonów działań.

Zasoby

 • Ewidencja zasobów firmowych oraz ich rezerwacja w związaku z zaplanowanymi działaniami (np. samochód służbowy, rzutnik, sala konferencyjna).
 • Możliwość importu informacji o zasobach z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Czasowe wyłączenia zasobów z użytku (np. na czas naprawy).

Kalendarz

 • Oznaczanie w kalendarzu zaplanowanych działań powiązanych z procesem ofertowania (jak i ram czasoych samej szansy sprzedaży).
 • Możliwość dostosowania widoku kalendarza do własnych preferencji (widok miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny lub dzień).
 • Automatyczne przypomnienia o zaplanowanych działaniach (zarówno przyszłych jak i tych po terminie).
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

 • Możliwość tworzenia dokumentu oferty z poziomu programiu oraz jego edycji w procesie negocjacji.
 • Oferty wielowariantowe - możliwość przedstawiania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby.
 • Wiele możliwości opisywania oferty: informacje wstępne oraz końcowe, opisy pozycji oferty, załączanie plików.
 • W przypadku integracji z Subiektem nexo możliwa jest realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe.
 • Uwzględnianie w ofertach informacji z cenników, aktualnych promocji oraz możliwość wystawiania ofert w walutach obcych.
 • Definiowanie domyślnych form płatności dla poszczególnych klientów.
 • Określanie ram czasowych ważności oferty.
 • Możliwość tworzenia ofert wielowariantowych w ramach jednego procesu ofertowania (zachowana historia zmian).
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w jeden proces ofertowania (wymiana informacji za pomoca komentarzy).
 • Możliwość oznaczania statusów procesów ofertowych oraz określania przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi (np. spotkania, telefony, e-maile).
 • Zbiorcze generowanie procesów ofertowych.

Klient poczty

 • Obsługa poczty e-mail (protokoły SMTP, POP3, IMAP)
 • Obsługa folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Dodawanie wielu kont pocztowych z możliwością przypisania uprawnień pracownikom (ustawienia kont są automatycznie pobierane podczas ich dodawania).
 • Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości w określonym cyklu (lub na żądanie).
 • Dodawanie nowych klientów na podstawie wiadomości e-mail oraz automatyczne dołączanie wiadomości z odpowiednimi klientami.
 • Możliwość tworzenia zbiorczych wiadomości pocztowych z opcją personalizacji.
 • Szablony wiadomości z dodatkowym mechanizmem autotekstów.
 • Opcja sprawdzania poprawności pisowni.
 • Dodawanie załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Możliwość definiowania reguł wiadomości.
 • Możliość obsługi formatu eml (import i eksport wiadomości).

Raportowanie

 • Rozbudowane funkcje raportowania według wybranych obszarów.
 • Możliwość tworzenia zestawów klientów na podstawie raportów.
 • Możliwość definiowania własnych raportów.

Użytkownicy

 • Dodawanie użytkowników systemu wraz z określeniem ich uprawnień.
 • Domyślne zastępstwa dla użytkowników.
 • Dodawanie informacji o preferowanych godzinach pracy.

Asortyment

 • Przypisywanie szablonów działań do asortymentu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży (niezależnie od grup asortymentu).
 • Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwala definiować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można elastycznie zmieniać.
 • Z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • Obsługa zamienników.