Serwis 4COM

 • linia InsERT nexo
 • linia InsERT GT
 • Subiekt nexo
 • Rewizor nexo
 • Rachmistrz nexo
 • Gestor GT
 • Gratyfikant GT
 • Jak przejść na nexo

Subiekt nexo 3 stanowiska pudelko

System obsługi sprzedaży i zarządzania gospodarką magazynową – nowoczesny i intuicyjny w obsłudze

Cena: 599,00 zł netto (wersja na jedno stanowisko), 999,00 zł netto (wersja na 3 stanowiska)

Opis

Subiekt nexo jest programem kompleksowo wspomagającym obsługę sprzedaży w sektorze małych i średnich firm (sklepy, hurtownie, zakłady usługowe, warsztaty samochodowe i inne). Dzięki swojemu intuicyjnemu interfejsowi, a zarazem bogatej funkcjonalności jest w stanie zaspokoić potrzeby, mniej lub bardziej wymagających, użytkowników z dowolnej branży.

Program zapewnia obsługę dowolnych dokumentów handlowych oraz umożliwia sprawną kontrolę nad gospodarką magazynową. Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowany system zamówień oraz rozbudowany moduł finansowy. Przeprowadzanie różnego rodzaju operacji bankowych, kasowych i tworzenie raportów nigdy jeszcze nie było tak przystępne i intuicyjne.

 Subiekt nexo

Subiekta nexo umożliwia między innymi:

 • obsługa wszystkich typów dokumentów magazynowych oraz handlowych;
 • możliwość pojedynczego lub zbiorczego generowania faktur do dokumentów WZ; korekt dokumentów magazynowych; automatycznego generowania dokumentów WZ do faktury; faktur pro forma; faktur sprzedaży z uwzględnieniem więcej niż jednego magazynu;
 • realizowanie zamówienia z wielu dostaw – każda pozycja na dokumencie może mieć inny termin realizacji
 • prowadzenie rozbudowanej kartoteki asortymentu (towary, usługi, komplety, opakowania) oraz kartotek klientów z uwzględnieniem elementów CRM;
 • nowością w stosunku do Subiekta GT jest możliwość przypisywania różnych cenników do kontrahentów oraz tworzenie różnego rodzaju cenników promocyjnych
 • nowe formy płatności: zaliczki pracowników, cesja na innego płatnika, przedpłaty, płatność za pobraniem, płatność kartą;
 • kompleksowa obsługa płatności: rejestracja operacji bezgotówkowych i gotówkowych, operacje kasowe niewykonane (z odłożonym skutkiem), bony;
 • bankowość online, bankowość elektroniczna na zasadzie wymiany plików, rozbudowana obsługa rachunków (m.in. przelewy podatkowe, ZUS, wyciągi, opłaty prowizyjne)
 • pełna obsługa rozrachunków: rozliczenia wielowalutowe, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, zobowiązania, należności;
 • obsługa urządzeń fiskalnych, wag etykietujących oraz czytników kodów kreskowych;
 • automatyczna synchronizacja zmian na urządzeniach zewnętrznych i w kartotekach asortymentowych;

 

Szczegółowy opis

Magazyn, Zakup, Sprzedaż

 • Obsługa wszystkich typów dokumentów magazynowych i handlowych.
 • Mozliwość pojedynczego oraz zbiorowego wystawiania faktur do dokumentów magazynowych oraz analogicznie automatyczne wystawianie dokumentów WZ do faktury.
 • Możliwość generowania dokemntów w dowolnych walutach.
 • Możiwość wystawiania dokumentu sprzedaży z różnych magazynów i przypisanie jej do dowolnego oddziału.
 • Dodawanie zdjęć towarów przy pozycjach na dokumentach.
 • Możliwość wyboru innego odbiorcy i adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i zamówieniach.
 • Wprowadzono możiwość obslugi dokumentu faktury pro forma.  

Cenniki

 • Możliwość definiowania cenników głównych i dodatkowych oraz przypisywania ich do danego oddziału lub kontrahenta.
 • Cennik może określać domyślny i maksymalny rabat dla danego towaru w zależności od wysokości progu sprzedaży i jednostki miary.
 • Możliwość automatycznego zablokowania edycji cen i rabatów na dokumentach sprzedaży jeżeli dany kontrahent ma przypisany indywidualny cennik.
 • Możliwość utworzenia cennika dynamicznego - ceny towarów i usług będą na bieżąco przeliczane według wybranych parametrów (marży, kursów walut, itp.).
 • Możliwość aktywowania/deaktywowania wybranych cenników oraz określania czasu ich obowiązywania (np. cenniki promocyjne)

Zamówienia

 • Indywidualne terminy realizacji dla każdej pozycji na dokumencie - termin może być wyliczony na podstawie średniego czasu oczekiwania określonego w kartotece towaru.
 • Finalnym odbiorcą towaru może być inna osoba niż zamawiający.
 • Rezerwacja stanów magazynowych.
 • Personalizacja sposobów i adresów dostawy.

Zlecenia

 • Optymalizacja stanów magazynowych - możliwość ustawienia stanów minimalnych i optymalnych towarów.
 • Rozbudowana ewidencja zleceń produkcyjnych.

Płatności

 • Możliwość wydzielenia stanowisk kasowych do obslugi gotówkowej i bezgotówkowej.
 • Możiwość zdefiniowania dowolnych form płatności - np. bony, płatności za pobraniem, cedowanie płatności na inną osobę.
 • Rejestracja zakupów pracowniczych oraz rozliczanie zaliczek.
 • Możliwość zaliczkowania wydań magazynowych (np. kartą płatniczą).

Finanse

 • Operacje kasowe niewykonane - z odłożonym skutkiem.
 • Rozbudowana obsługa kasy - ewidencja operacji bezgotówkowych i gotówkowych.
 • Możliwość ustawienia wieu stanowisk kasowych dla jednego urządzenia oraz ustawienia dowolnych form płatności dla danego stanowiska.
 • Możliwość wykonywania raportów kasowych na podstawie jednej lub wielu sesji.
 • Bankowość elektroniczna w trybie offline i online.
 • Możliwość definiowania zleceń przelewów lub wpłat gotówkowych (standard, ZUS, podatkowe).

Asortyment

 • Definiowanie jednostek miar (również ułamkowo). Przyporządkowane sa do nich kody kreskowe, opakowania i nazwy fiskalne dzięki czemu kasę fiskalną można zaprogramować ten sam towar z różnymi jednostkami miary.
 • Możliwość definiowania zamienników.

Klienci

 • Możliwość ustawienia waluty na dokumentach oraz typu transakcji handlowych.
 • Personaizacja wzorców wydruków.
 • Elementy CRM - możliwość dopisania pracowników kontrahenta.
 • Możliwość wystawiania dokumentów wspólnikowi lub pracownikom.
 • Kontrola numeru NIP - możliwość dopisywania oddziałów firmy.
 • Indywidualne cenniki dla poszczególnych kontrahentów.