Serwis 4COM

 • linia InsERT nexo
 • linia InsERT GT
 • Subiekt nexo
 • Rewizor nexo
 • Rachmistrz nexo
 • Gestor GT
 • Gratyfikant GT
 • Jak przejść na nexo

nexo

 

InsERT nexo

InsERT nexo to nowa generacja oprogramowania dla małych i średnich firm. W pakiecie znajdziemy: Subiekta nexo (system sprzedaży), Rewizora nexo (system finansowo-księgowy), Rachmistrza nexo (system do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego), Gratyfikant nexo (system kadrowo-płacowy), Gestor nexo (system zarządzania relacjami z klientami) oraz Biuro nexo (system wspomagający pracę biura rachunkowego).

Linia nexo została zaprojekotowana od podstaw tak aby użytkowanie jej było jak najbardziej komfortowe dla użytkownika.Zaawansowane funkcje i prostota obsługi sprawiają, że linia nexo jest idealna zarówno dla nowo powstałych firm jak i tych już rozwiniętych i znających swoje potrzeby.

Pakiet jest dostępny w dwóch wersjach:

 • InsERT nexo – spełnia standardowe wymagania użytkowników;
 • InsERT nexo PRO – wersja dla użytkowników potrzebujących indywidualnych  rozwiązań. Jest to wersja bardziej elastyczna i otwarta. Zawiera także dodatkowe rozwiązania niedostępne w linii nexo.

 

Najważniejsze zalety linii nexo:

 • zaawansowana aczkolwiek prosta w obsłudze wyszukiwarka, umożliwiająca wyszukanie interesującej nas informacji (klienta, dokumentu, uruchomienia modułu itp.) w dowolnym momencie
 • mnemoniki – specjalne 2-3 literowe skróty dzięki którym praca z programem jest jeszcze sprawniejsza;
 • automatyczna weryfikacja i kontroa danych - program wyświeta powiadomienia o błędach chroniąc użytkownika przed nieprawidowym wystawieniem dokumentów;
 • praca na zakladkach - otwieranie modułów i przeglądanie dokumentów zupełnie jak w przeglądarce internetowej;
 • możliwość obsugi programu z klawiatury dzięki skrótom klawiszowym;
 • możliwość ograniczenia uprawnień i widoków dla danego użytkownika;
 • możiwość korzystania z pełnego pakietu linii nexo z poziomu jednego programu (tzw. multiprogram);
 • wymiana danych online (w e-Abonamencie);
 • zdalny dostęp do analiz przez aplikację InsERT nexo LINK zarówno przez przeglądarkę jak i urządzenia mobilne (Android, Windows Phone) (w e-Abonamencie);
 • możliwość przesyłania online i offline dokumentów z Subiekta nexo do programów księgowych (komunikacja z biurem rachunkowym - usługa dostępna w aktywnym e-Abonamencie);
 • obsługa bankowości online (wybrane banki).
 • możliwość pracy zdalnej lub oddziałowej w ramach jednej licencji

Porównanie - Subiekt

Poniżej przedstawiamy porównanie linii InsERT - GT, nexo oraz nexo PRO

Legenda do tabeli:

 • "-" - program nie realizuje podanej funkcji;
 • "+" - program realizuje podaną funkcję;
 • "+/-" - funkcja jest możliwa do zrealizowania jedynie częściowo;
 • "*" - możliwość zrealizowania funkcji przy aktywnym rozszerzeniu funkcjonalnym firmy InsERT (np. Sfera lub PLUSy).

Subiekt

 Funkcja GT nexo nexo PRO
Dodatek do systemu sprzedaży - Sfera
* - +
Rozbudowane pola własne * - +
Możliwość zastosowania własnych wzorców wydruku i rozbudowania własnych raportów
+/- - +
Ustalanie hierarchii dla jednostek miary +/- + +
Obsłluga zamienników asortymentu - - +
Możiwość korzystania z icencji Subiekta w wielu oddzialach firmy
- - +
Możliwość przypisania różnych dostawców (więcej niż 1) do dowolnego asortymentu - - +
Możliwość tworzenia wieu cenników (głównych i dodatkowych) oraz możliwość przypisywania ich indywidualnym kontrahentom
+/- + +
Obsluga dokumentu faktury pro forma - + +
Pozycje na zamówieniach mogą być realizowane zbiorczo
- - +
Możliwość wystawiania korekt do dokumentów magazynowych * + +
Dodawanie do dokumentów sprzedaży towarów z wielu różnych magazynów - + +
Rozbicie przyjęcia magazynowego na kilka partii
- - +
Sprzedaż bezpośrdnio z dostaw * - +
Możliwość rezerwacji dostaw asortymentu
- - +
Ewidencja rozbieżności w przyjęciach na magazyn
- - +
Korekta kosztów składników użytych podczas kompletacji (przenoszenie kosztów składników na komplet) - + +
Możliwość korytowania kosztów dostawy - - +
Obsługa faktura wewnętrznych
+/- + +
Intrastat + - -
Akcyza + - -
Możliwość rozbicia płatności na raty wraz z określeniem terminów
- - +
Rozliczenia dokumentów w wielu walutach (w nexo PRO w więcej niż jednej walucie na jednym dokumencie np. gdy dokument był zaliczkowany w dolarach, a pozostała spłata jest w PLN)
+/- +/- +
Lepsze zadządzenia roziczeniami dzięki modułowi sesji rozliczeniowych - - +
Generowanie dyspozycji bankowych
+/- + +
Dodatkowe narzędzia do weryfikacji prac kasjerów - sesje kasowe
- - +
Możliwość ustawienia stanowiska kasowego z obsługą operacji bezgotówkowych
- + +
Kompensaty w wieu walutach
+ - +
Wymiana dokumentów online z Rachmistrzem nexo lub Rewizorem nexo pracujących na różnych bazach danych
- + +
Możliwość opisywania dokumentów wysyłanych do biura rachunkowego lub działu księgowości
+/- + +
Możliwość pobrania pojedynczego paragonu z kasy fiskalnej - + +
Możliwość określenia przy sprzedaży usugi wykorzystanych materiałów - - +
Szykie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą mnemoników (dwuliterowe znaki) - + +
Multiprogram - praca kilku programów w jednym oknie - + +
Pobieranie dancyh kontrahentów z baz GUS, VIES i CEIDG +/- + +

 

Porównanie - Rachmistrz

Poniżej przedstawiamy porównanie linii InsERT - GT, nexo oraz nexo PRO

Legenda do tabeli:

 • "-" - program nie realizuje podanej funkcji;
 • "+" - program realizuje podaną funkcję;
 • "+/-" - funkcja jest możliwa do zrealizowania jedynie częściowo;
 • "*" - możliwość zrealizowania funkcji przy aktywnym rozszerzeniu funkcjonalnym firmy InsERT (np. Sfera lub PLUSy).

Rachmistrz

 

Funkcja GT nexo nexo PRO
Możliwość konfiguracji profiu Rachmistrza pod potrzeby firmy - + +
Dodatek do systemu KPiR - Sfera - - +
Rozbudowane pola własne * - +
Możliwość zastosowania własnych wzorców wydruku i rozbudowania własnych raportów +/- - +
Biblioteka dokumentów * +/- +
Możliwość zastosowania własnych flag * +/- +
Proste i intuicyjne wyszukiwanie danych oraz poleceń - + +
Bezproblemowa zmiana formy księgowości (np.uproszczonej księgowości na pełną i odwrotnie)
- + +
Zaawansowana obsługa finansów (m.in. bankowość online, kasa, obsluga rachunku bankowego) - + +
Obsługa rozrachunków - również rozliczeń w wielu walutach) - + +
Ewidencjonowanie zapisów VAT w wybranej walucie - + +
Ewidencja odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika (
- - +
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe) +/- + +
Możliwość definiowania transakcji VAT - - +
Rozliczenia właścicieli
+/- + +
Miesięczne rozliczenia pojazdów - + +
Obsługa kosztów ekspoatacji pojazdów wraz z deklaracją VAT-26 +/- + +
Obsluga podmiotów zwolnionych z VAT (w tym VAT-8 i VAT-9M) - - +
Możliwość dekretacji dokumentów
- + +
Warunkowe wykonanie schematu dekretacji z wykorzystaniem cech dokumentów +/- + +
Możliwość określenia wartości zapisu księgowego w schemacie dekretacji - - +
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów - - +
Różne typy amortyzacji
- +/- +
Podział amortyzacji na KUP i NKUP
- + +
Rejestrowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim powiązanej - + +
Naklejki + - -
Oprócz zwykłych komensat możliwość wystawienia również kompensaty wielowalutowej - - +
Zbiorcza wysyłka deklaracji skarbowych - + +

 

 

Porównanie - Rewizor

Poniżej przedstawiamy porównanie linii InsERT - GT, nexo oraz nexo PRO

Legenda do tabeli:

 • "-" - program nie realizuje podanej funkcji;
 • "+" - program realizuje podaną funkcję;
 • "+/-" - funkcja jest możliwa do zrealizowania jedynie częściowo;
 • "*" - możliwość zrealizowania funkcji przy aktywnym rozszerzeniu funkcjonalnym firmy InsERT (np. Sfera lub PLUSy).
 

Rewizor

 Funkcja GT nexo nexo PRO
Dodatek do systemu księgowo-finansowego - Sfera
* - +
Rozbudowane pola własne * - +
Możliwość zastosowania własnych wzorców wydruku i rozbudowania własnych raportów +/- - +
Wbudowana biblioteka dokumentów * +/- +
Możliwość zastosowania własnych flag * +/- +
Bezproblemowa zmiana formy księgowości (np.uproszczonej księgowości na pełną i odwrotnie) z zachowaniem wszystkich danych
- + +
Etapowa praca na okresie obrachunkowym - możliwość otwarcia i zamknięcia ksiąg +/- + +
Kwalifikacja dokumentów księgowych do „13 miesiąca” - + +
Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont (wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych) - - +
Obsługa złożonych dokumentów VAT +/- + +
Możliwość definiowania transakcji VAT - - +
Rozliczenia właścicieli
+/- + +
Rozliczenia rozrachunków w wielu walutach +/- +/- +
Rozliczenia różnic kursowych
+/- -  +
Specjalny serwis do dekretacji dokumentów
+/- + +
Warunkowe wykonanie schematu dekretacji z wykorzystaniem cech dokumentów +/- + +
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji - - +
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów - - +
Wiele typów amortyzacji (możlliwość określenia własnych typó amortyzacji) +/- +/- +
Podział amortyzacji na KUP i NKUP
- + +
Rejestrowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim powiązanej - + +
Obsluga podmiotów zwolnionych z VAT (w tym VAT-8 i VAT-9M) - - +
Ewidencja remanentów - + +
Ewidencja wyposażenia - + +
Obsługa dowodów wewnętrznych - + +
Sprawozdania finansowe + +/- +/-
Kompensaty wielowalutowe
- - +
Zbiorcza wysyłka deklaracji skarbowych - + +
Automatyczne przeksięgowania i pieczęcie księgowe +/- + +

Porównanie - Gestor

Poniżej przedstawiamy porównanie linii InsERT - GT, nexo oraz nexo PRO

Legenda do tabeli:

 • "-" - program nie realizuje podanej funkcji;
 • "+" - program realizuje podaną funkcję;
 • "+/-" - funkcja jest możliwa do zrealizowania jedynie częściowo;
 • "*" - możliwość zrealizowania funkcji przy aktywnym rozszerzeniu funkcjonalnym firmy InsERT (np. Sfera lub PLUSy).
 

Gestor

 Funkcja GT nexo nexo PRO
KLIENCI
Podział na osoby, przedstawicieli, firmy itp. +/- + +
Możliwość przekształcenia osoby w przedstawiciela (lub inny typ kontrahenta) - + +
Możliwość zdefiniowania struktury firmy z podziałem na centralę i oddziały - + +
Możliwość seryjnego dopisywania klientów - + +
Jeden klient może mieć wielu opiekunów - + +
Możliwość ustawienia zastępstwa za danego opiekuna z możliwością aktywacji i deaktywacji - + +
Definiowanie szablonów klientów - + +
Możliwość przypisania indywidualnych wzorców wydruku do klienta - + +
Ewidencja wielu danych kontaktowych i adresów w kartotece klienta +/- + +
Możliwość zapisywania zainteresowań oraz dat jubileuszowych klienta +/- + +
Możliwość tworzenia zaawansowanych pól własnych w kartotece klienta * - +
Szybki podgląd ostatnio wykonanych akcji w kontekście dowolnego klienta + +/- +/-

 

Strona w budowie

Zasady i ceny upgrade'u

Upgrade z InsERT GT do InsERT nexo – ogólne zasady

 • Po przejściu na InsERT nexo zostają Państwo objęci 3-miesięczną bezpłatną opieką posprzedażną.
 • Jeśli posiadają Państwo abonament do InsERT GT, zostanie on przeniesiony do InsERT nexo (cały niewykorzystany okres ważności abonamentu plus 3 miesiące gratis).
 • Firma, która dokona upgrade'u do nexo, będzie miała możliwość pracy na obu programach równolegle przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo. Po tym okresie będzie możliwa praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie.
 • Wymagany jest zwrot certyfikatu InsERT GT.

 

Ceny upgrade'u z InsERT GT do InsERT nexo

Cena dla

nexo

1 stanowisko

nexo

3 stanowiska

nexo PRO

1 stanowisko

nexo PRO

3 stanowiska

Subiekt GT 245 zł 445 zł 495 zł 845 zł
Rachmistrz GT 195 zł 295 zł 245 zł 395 zł
Rewizor GT 495 zł 845 zł 945 zł 1495 zł

 

Powyższe ceny dotyczą również upgrade'ów programów z linii DOS, Subiekta dla Windows, Rachmistrza dla Windows, Rewizora dla Windows oraz mikroSubiekta dla Windows zarejestrowanych przed 1.09.2013. 

 

Upgrade dla biur rachunkowych

Rachmistrz GT → Rachmistrz nexo PRO Cena
Licencja podstawowa (do 20 podmiotów) 245 zł
Rozszerzenie do 100 podmiotów 145 zł
Rozszerzenie powyżej 100 podmiotów tel.
 
Rewizor GT → Rewizor nexo PRO Cena
Licencja podstawowa (do 10 podmiotów) 945 zł
Rozszerzenie do 50 podmiotów 295 zł
Rozszerzenie powyżej 50 podmiotów tel.

 

Upgrade z nexo do nexo PRO

 

 Program 1 stanowisko 3 stanowiska
Subiekt nexo Subiekt nexo PRO 550 zł 850 zł
Rachmistrz nexo Rachmistrz nexo PRO 150 zł 250 zł
Rewizor nexo Rewizor nexo PRO 950 zł 1350 zł

 

Podane ceny są cenami netto.