Serwis 4COM

 • linia InsERT nexo
 • linia InsERT GT
 • Subiekt nexo
 • Rewizor nexo
 • Rachmistrz nexo
 • Gestor GT
 • Gratyfikant GT
 • Jak przejść na nexo

Niezależnie od rodzaju i zakresu zleconego projektu, przejmowanego w administrację obiektu, etapu realizacji inwestycji sieciowej przystępujemy do współpracy wg z góry zaplanowanego scenariusza. W wyjątkowych przypadkach niektóre etapy są eliminowane a włączane inne.

W trakcie projektowania często przedstawiamy kilka alternatywnych rozwiązań. Opiniujemy, które rozwiązanie wg. nas jest najbardziej optymalne w danej sytuacji ale ostateczna decyzja należy do klienta.

Najczęściej stosowany przez nas scenariusz rozpoczęcia współpracy:

 • analiza potrzeb klienta - uzgodnienie wymagań funkcjonalnych i biznesowych infrastruktury sieciowej obiektu (czego oczekuje zarządca obiektu i potencjalnie najemcy),
 • zdefiniowanie celu projektu,
 • inwentaryzacja zasobów (lokalizacje, istniejąca infrastruktura sieciowa i telekomunikacyjna, plany budynków, mapy),
 • opracowanie wstępnej wizji systemu sieciowego i/lub telekomunikacyjnego (specyfikacja logiczna) i określenie podstawowych parametrów,
 • wykonanie wizji lokalnych (dokumentacja fotograficzna obiektów) i analiza zebranych danych,
 • weryfikacja koncepcji systemu,
 • wybór rozwiązania technicznego i określenie parametrów krytycznych,
 • opracowanie dokumentacji końcowej,
 • przedstawienie indywidulanej oferty współpracy