Serwis 4COM

 • linia InsERT nexo
 • linia InsERT GT
 • Subiekt nexo
 • Rewizor nexo
 • Rachmistrz nexo
 • Gestor GT
 • Gratyfikant GT
 • Jak przejść na nexo

Opis

 

System Master Key jest innowacyjnym rozwiązaniem technologiczno-konstrukcyjnym. To tak zwany system jednego klucza, w którym każdy użytkownik otwiera za pomocą kluczą wyłącznie te pomieszczenia, do których ma uprawnienia. W systemie Master Key każdy klucz ma swój poziom dostępu: może otwierać jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. Ww zależności od potrzeb system może być wyposażony w równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

System jednego klucza znajduje zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach, a także obiektach bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach instytucji finansowych, administracji i użyteczności publicznej. Masterkey może być stosowany także wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostępu do wielu zamykanych pomieszczeń. Mogą to być szkoły i inne placówki oświatowe oraz ośrodki opieki medycznej, takie jak szpitale, gdzie szczególnie ważne jest ograniczanie dostępu pacjentów do miejsc przechowywania leków. Istnieje także możliwość wykorzystywania tego rozwiązania w przypadku prywatnych budynków – domach jedno- i wielorodzinnych.

Zalety systemu Master Key są następujące:

 • Ułatwia kontrolę dostępu do całych obiektów i poszczególnych pomieszczeń
 • Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, w których wymagany jest szybki dostęp do obiektów
 • Jest uniwersalny, wygodny w działaniu i estetyczny
 • Ułatwia kontrolę w administrowaniu kluczami
 • Uniemożliwia niekontrolowane dorabianie kluczy (zastrzeżone klucze dostępne są tylko w LOB) - po wyniesieniu klucza z obiektu nie ma możliwości jego skopiowania
 • Jest elastyczny - można tworzyć dowolne struktury systemu.

 

Plan klucza

Podstawą dla prawidłowego wykonania systemu Master Key jest plan klucza. Dokument ten w możliwie najczytelniejszy sposób pokazuje strukturę dostępu i rozkład zamknięć w systemie. Stanowi on podstawę do wykonania systemu, montażu oraz administrowania systemem.

Powyżej w planie klucza przedstawiono przykładowy system, jaki znajduje zastosowanie w domu jednorodzinnym. W systemie tym jest jeden klucz centralny, który otwiera wszystkie drzwi/pomieszczenia w systemie (znaki "X" we wszystkich wierszach). Następnie struktura dostępu składa się z kluczy

 • Klucz użytkowy dla pozostałych mieszkańców domu/budynku, który otwiera wszystkie drzwi poza wejściem do kotłowni.
 • Klucze zewnętrzne 1 i 2, które otwierają wejścia do budynku i garaż. Klucz może być przeznaczony, np. dla opiekunki, pomocy domowej, członka rodziny/sąsiada, który pilnuje domu podczas urlopu.
 • Ostatnią grupą są klucze gospodarcze. Otwierają one tylko bardzo wąski zakres zamknięć i mogą być udostępniane firmom zewnętrznym świadczącym nam usługi np. firma budowlana ociepla nam dom, dajemy im klucz, który otworzy tylko bramę. I nie martwimy się o to, że będą nam chodzić po całej posesji.

Powyższy schemat jest tylko przykładem rozwiązania i pokazuje jak szeroki może być wachlarz rozwiązań i w jaki sposób system Master Key LOB jest w stanie ułatwić nam administrowanie kluczami/dostępem we własnym domu. Każdy system powinien być dostosowany indywidualnie do potrzeb danego użytkownika.

Pomiar i dobór zamknięć

Jak określić jakie zamknięcie powinno być zastosowane w danych drzwiach?

W zdecydowanej większości przypadku wystarczy zmierzyć zamknięcie lub zamek/wkładkę/kłódkę, które są w danych drzwiach zamontowane. Poniżej informacja na temat jak w danych grupach produktowych określić wymiar i rodzaj zamknięcia.

Wkładki bębenkowe

 Wymiar wkładki składa się z 2 elementów składowych, np. 30/30. Oznacza to, że od czoła wkładki do środka otworu na wkręt mocujący jest 30mm i od środka otworu na wkręt mocujący do drugiego czoła jest również 30mm. Wymiary wkładek rozpoczynają się od wymiaru 30mm i rosną co 5mm w górę. Sposób wymiarowania przedstawia rysunek obok (rys.1). Ważne z tytułu bezpieczeństwa jest aby wkładka nie wystawała poza szyld więcej niż 3mm. Jeśli wkładka ma posiadać gałkę to należy również określić przy którym wymiarze ta gałka ma się znajdować, np. poprzez postawienie literki 'G' przy danym wymiarze - wkładka G30/35 (gałka przy wymiarze 30).

 Montaż wkładki odbywa się poprzez wykręcenie wkrętu mocującego, wyjęcie starej wkładki, włożenie nowej i przykręcenie wkrętu mocującego. Do montażu i demontażu wkładki konieczne jest posiadanie klucza do danej wkładki ze względu na przesunięcie suwaka (rys.2). Standardowo suwak ustawiony jest na godzinę 7 i uniemożliwia montaż i demontaż wkładki bez użycie klucza.

 W ofercie LOB znajdują się różne platformy wkładek. Do systemów Master Key dedykowane są wkładki: Comfort, Comfort Plus i Dragon. Produkowane przez nas wkładki bębenkowe posiadają stosowne badania i certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz Instytut Techniki Budowlanej. LOB w swojej ofercie posiada specjalny przyrząd do pomiaru długości wkładek drzwiowych (rys. 3).

Kłódki

Najważniejszymi wymiarami w kłódce są wielkość korpusa, grubość pałąka i prześwit pomiędzy korpusem, a pałąkiem. Poniżej dwa rysunki poglądowe (rys.4 i rys.5) dwóch rodzajów kłódek.

Dobierając kłódkę należy również zwrócić uwagę na warunki w jakich będzie pracować. LOB w swojej ofercie posiada kłódki dostosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kłódki te posiadają uszczelki w odpowiednich miejscach zapobiegające dostawaniu się wilgoci do mechanizmu.

LOB posiada również kłódki antywłamaniowe, których klasy zabezpieczenia potwierdzone są stosownymi certyfikatami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Przy wybieraniu takiej kłódki należy zwrócić też uwagę na miejsce, w których będzie zamontowana. Jeśli brama lub uchwyty będą za słabe to potencjalny włamywacz zerwie je razem z kłódką. Dlatego do kłódki antywłamaniowej zalecamy stosowanie wrzeciądzy (osłon), które w skuteczny sposób utrudniają dostęp do pałąka (Rys.3). Takie zabezpieczenie doskonale zabezpiecza nasz majątek przed włamaniem.

Zamki wierzchnie i kasetowe

Zamek wierzchni posiada dwa najważniejsze wymiary. Są to rozstawy śrub mocujących i odległość środka wkładki/gałki od czoła zamka, które powinno być zamontowane równo z krawędzią drzwi. W LOB funkcjonują dwa standardy: 50mm i 60mm jeśli chodzi o zamki jedno zasuwowe.

W ofercie LOB są zarówno zamki wierzchnie standardowe, jak i atestowane.

Zamki kasetowe

Zamki kasetowe przeznaczone są do różnego rodzaju kaset, mebli, szafek, pojemników itp. Kluczowym elementem jest tutaj średnica otworu przez który musimy założyć zamek i docisnąć go pierścieniem mocującym oraz długość zabieraka (rygla). Długość zabieraka (rygla) jest ważna gdyż to on blokuje drzwiczki/pokrywę i należy się upewnić czy jest miejsce aby swobodnie mógł on pracować.

Dostępne są jeszcze zamki z dodatkowym blokowaniem pionowym, z baskwilami/cięgnami. Zamki te przeznaczone są głównie do montowania na drzwiczkach w szafkach.

W ofercie LOB są dwa zamki kasetowe, które można zastosować w systemie Master Key - ZKT21 i baskwilowy ZKT31.